SONY 大法好,好是真的好。

这个异国的品牌承载了我这一代 80 后太多的记忆与青春,家里老旧的电视机,第一次看到 PS 的震撼,骑着自行车在放学的路上潇洒的按下校服上夹着的线控,坐在公交车上玩 PSP 引来围观。看新闻得知SONY大楼要在今年3月拆除,不能再等了,必须去看一眼大法大本营,朝圣也罢,怀旧也罢,非去不可了。赶在 2 月份,了了一桩心愿。

IMG_0375(1).jpg

IMG_0379.JPG

IMG_0380.JPG

IMG_0381.JPG

IMG_0382.JPG

IMG_0383.JPG

IMG_0385.JPG

IMG_0386.JPG

IMG_0388.JPG

IMG_0389.JPG

IMG_0390.JPG

IMG_0391.JPG

IMG_0392.JPG

IMG_0393.JPG

IMG_0394.JPG

IMG_0395.JPG

IMG_0396.JPG

IMG_0397.JPG

IMG_0398.JPG

IMG_0399.JPG

IMG_0400.JPG

IMG_0401.JPG

IMG_0402.JPG

IMG_0403.JPG

IMG_0404.JPG

IMG_0405.JPG

IMG_0406.JPG

IMG_0407.JPG

IMG_0408.JPG

IMG_0409.JPG

IMG_0410.JPG

IMG_0412.JPG

IMG_0413.JPG

IMG_0414.JPG

IMG_0415.JPG

IMG_0416.JPG

IMG_0417.JPG

IMG_0418.JPG

IMG_0419.JPG

IMG_0420.JPG

IMG_0421.JPG

IMG_0422.JPG

IMG_0423.JPG

IMG_0424.JPG

IMG_0425.JPG

IMG_0426.JPG

IMG_0427.JPG

IMG_0428.JPG

IMG_0429.JPG

IMG_0430.JPG

IMG_0431.JPG

IMG_0432.JPG

IMG_0433.JPG

IMG_0434.JPG

IMG_0435.JPG

IMG_0436.JPG

IMG_0437.JPG

IMG_0438.JPG

IMG_0439.JPG

IMG_0440.JPG

IMG_0441.JPG

IMG_0442.JPG

IMG_0443.JPG

IMG_0444.JPG

IMG_0445.JPG

IMG_0446.JPG

IMG_0447.JPG

IMG_0448.JPG

IMG_0449.JPG

IMG_0450.JPG

IMG_0451.JPG

IMG_0452.JPG

IMG_0453.JPG

IMG_0454.JPG

IMG_0455.JPG

IMG_0456.JPG

IMG_0457.JPG

IMG_0458.JPG

IMG_0459.JPG

IMG_0460.JPG

IMG_0461.JPG

IMG_0462.JPG

IMG_0463.JPG

IMG_0464.JPG

IMG_0465.JPG

IMG_0466.JPG

IMG_0467.JPG

IMG_0468.JPG

IMG_0469.JPG

IMG_0470.JPG

IMG_0471.JPG

IMG_0472.JPG

IMG_0473.JPG

IMG_0474.JPG

IMG_0475.JPG

IMG_0476.JPG

IMG_0477.JPG

IMG_0478.JPG

IMG_0479.JPG

IMG_0480.JPG

IMG_0482.JPG

IMG_0483.JPG

IMG_0484.JPG

IMG_0485.JPG

IMG_0486.JPG

IMG_0487.JPG

IMG_0488.JPG

IMG_0489.JPG

IMG_0490.JPG

IMG_0491.JPG

IMG_0492.JPG

IMG_0493.JPG

IMG_0494.JPG

IMG_0495.JPG

IMG_0496.JPG

IMG_0498.JPG

IMG_0499.JPG

IMG_0500.JPG

IMG_0501.JPG

IMG_0502.JPG

IMG_0504.JPG

IMG_0505.JPG

IMG_0506.JPG

IMG_0507.JPG

IMG_0508.JPG

IMG_0509.JPG

IMG_0510.JPG

IMG_0511.JPG

IMG_0512.JPG

IMG_0519.JPG

IMG_0520.JPG
2人已收藏

相关文章

评论列表(已有64条评论)

请先登录再评论...

登录

最新评论